شما می‌توانید در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان محک به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه مشارکت کنید:

میانگین هـــزینه درمان یک کــودک در یک روز 5800 تومان، در یک ماه 175,000 تومان و در یک سال 2,100,000 تومان می‌باشد.         روز

         ماه

         سال

مبلغ نهـایی: ریالآیا مبلغ نهایی مورد تأیید می‌باشد؟

 

 

کمک به محک

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه محک می باشد.

طراحی و اجرا از:شرکت سگال