با مشارکت در تأمین هزینه دارو و درمان، کمک
 کنیـد تا کودکـان بیشتـری به سلامتـی برسنـد.

میانگین هـــزینه درمان یک کــودک در یک روز 5800 تومان، در یک ماه 175,000 تومان و در یک سال 2,100,000 تومان می‌باشد.         روز
         ماه
         سال
مبلغ نهـایی: ریال

آیا مبلغ نهایی مورد تأیید می‌باشد؟

كمك به محك

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه محک می باشد.

طراحی و اجرا از:شرکت سگال