آخرین بروز رسانی اخبار سایت شنبه 28 دی 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

امروز، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. 

شاعر بزرگ زبان فارسی و ادبیات کهن که درباره نیکی و کمک به همنوع اشعار بسیاری سروده. شما کدوم قصه از شاهنامه رو دوست دارین که نیکی قهرمان داستانش تو خاطرتون مونده؛ با ما به اشتراک بذارین.

ارسال این صفحه برای دوستان